Kategoriat
Blogi

Haluutsä turpeen?

Tiesitkö, että turpeella tuotetaan Suomen energiantarpeesta vain noin 4-7 prosenttia, mutta turpeenpoltto aiheuttaa Suomen ilmastoa lämmittävistä päästöistä jopa 12-15 prosenttia. Kokonaispäästöistä turpeennosto haukkaa noin 10-15 prosenttia, mutta energiaturpeen noston ympäristöseuraukset ovat sitäkin hirvittävämmät.

Turpeen nostaminen on helppo ja varma tapa tuhota koko suo. Lisäksi ympäristövaikutukset eivät jää siihen, sillä soiden ojitus ja turpeennosto rasittavat myös vesistöjä, kun hienojakoinen turveliete huuhtoutuu mm. sadevesien mukana ojia pitkin järviin. Turvelietteen kertyminen vesistöihin aiheuttaa esimerkiksi happikatoa ja edistää vesistöjen rehevöitymistä, jotka puolestaan heikentävät kalakantoja ja järvien biodiversiteettiä.

Suomen maa-alasta noin 28% on suota. Soista kuitenkin yli puolet ovat uhanalaisia, ja viides silmälläpidettäviä. Etenkin täällä etelässä soiden ojitusaste on kriittisellä tasolla, ja monipuolinen luonto on turvattava myös tuleville sukupolville.

Tee ilmastoteko ja allekirjoita kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi.

Lisätietoa turpeennoston vaikutuksista on koottu Suomen Luonnonsuojeluliiton #irtiturpeesta-kampanjan sivulle.